Buitensporten tot 1 september mogelijk

De afgelopen weken is er veel contact geweest tussen sportaanbieders & Gemeente Rhenen/Sportservice Rhenen om sportaanbieders buiten te laten sporten. Uit de positieve evaluatie is de toestemming om buiten te kunnen sporten verlengd tot 1 september!

Gemeente Rhenen is ontzettend trots hoe goed sportaanbieders dit hebben opgepakt. Zij ervaren veel positiviteit bij sportaanbieders over hoe het nu gaat en met het oog op de toekomst. Ook vanuit Handhaving complimenten voor het absolute minimum aan incidenten.​

N.a.v. bovenstaand verhaal is het volgende besloten. Vanuit de gemeente Rhenen ontvangen sportaanbieders toestemming om hun sportactiviteiten buiten te blijven organiseren tot 1 september 2020.

Met de hierbij geldende voorwaarden:

  1. Kinderen en jongeren t/m 18 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden. De limitering van de groepsgrootte laten we voor deze leeftijdsgroepen om die reden vrij.
  2. Voor volwassenen die sporten en wel 1,5 meter afstand moeten houden tijdens het sporten mag de groepsgrootte maximaal 20 zijn, voorheen was dit 15.
  3. In principe mogen de locaties zoals jullie de afgelopen periode hebben gebruikt, gebruikt blijven worden om te trainen. Dit is onder voorbehoud van dat er gedurende de hele zomer voldoende ruimte over blijft voor kinderen om te spelen en voor recreanten en wandelaars die de buitengebieden willen bezoeken. We zullen dit met elkaar goed in de gaten houden.
  4. Indien er door onvoorziene omstandigheden agv Corona, maatregelen moeten worden genomen mbt het buiten sporten, dan zullen wij dit jullie laten weten.​

Bovenstaande lokale maatregelen zijn gebaseerd op deze landelijke maatregelen.

De afgelopen week zijn er twee vragen veelvuldig langsgekomen. Deze willen we hieronder beantwoorden:

  1. Mogen we vanaf 1 juli weer de gymzaal/sportzaal gebruiken en hoe zien deze protocollen eruit? Antwoord: Het ligt in de verwachting dat door het Kabinet wordt besloten om per 1 juli weer gebruik te maken van binnensportaccommodaties. Eind juni wordt hier een beslissing over genomen. De gemeente Rhenen wacht deze beslissing uiteraard af. De gemeente Rhenen heeft nog geen protocollen klaar voor de binnensportaccommodaties, maar is hier wel mee bezig.
  1. We willen in de zomervakantie een zomerkamp of toernooi organiseren, mag dit? Antwoord: De huidige maatregelen (zie bijlage) stellen dat het voor 1 september niet mogelijk is om wedstrijden of evenementen te organiseren. Onder evenementen wordt verstaan, alle samenkomsten waar een vergunning voor nodig is.

Er is echter wel onduidelijkheid of dit ook geldt voor bijvoorbeeld zomerkampen. Daar kunnen we nu geen uitspraak over doen. Als u plannen heeft om in de zomervakantie een kamp, Open dag of een andere activiteit te organiseren willen we u adviseren om contact op te nemen met uw Sportbond. Veel Sportbonden zijn namelijk bezig met een protocol om dit mogelijk te maken voor uw vereniging.

We willen u vragen om uw plannen te delen met ons. Dit kan door een mail te sturen naar:

Baukje.Reynders@rhenen.nl en/of gertjan.vanburken@sportservice-rhenen.nl