Voor verenigingen

Wij adviseren en ondersteunen sportverenigingen via het verenigingsloket bij hulpvragen op het gebied van onder andere beleid, accommodatie, kader, financiën en vrijwilligers. Daarbij staat je vraag centraal. We maken een afspraak om het vraagstuk te bespreken en adviseren en ondersteunen bij een plan van aanpak. Je krijgt van ons meerdere handvatten om het advies verder binnen de vereniging te implementeren.

Vragen vanuit verenigingen kunnen bijvoorbeeld zijn ““Hoe vind ik nieuwe leden?” of “Hoe bind ik sponsoren aan mijn vereniging?” De verenigingsadviseur hanteert diverse methodieken wat handvatten biedt om tot oplossingen te komen.

Je kunt bij ons terecht voor verschillende onderwerpen:

 • Vrijwilligers
 • Bestuur
 • Themabijeenkomsten
 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Sportsubsidies, sponsoring en ledenwerving
 • Opzetten aangepast sporten

Weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met verenigingsadviseur Wiebe Kets

Inspiratiebijeenkomst donderdag 17 maart 2022

De kerngroep Sportakkoord organiseert in samenwerking met Start2Create op donderdag 17 maart 2022 een inspiratiebijeenkomst voor alle beweeg- en sportaanbieders en aanverwante sectoren in de Blauwe Kamer in Rhenen. Op deze avond doet u nieuwe inspiratie op om mee aan de slag te gaan. Met subsidie van het Sportakkoord hebben we in de afgelopen jaren vele initiatieven mogelijk gemaakt, van multisport voor de allerjongsten tot 55-plus-sport, van pauze-sportkliko’s tot weerbaarheidstrainingen op scholen

Het doel van de avond is om op creatieve wijze tot nieuwe ideeën en projecten te komen, gericht op onderstaande thema’s van het Beweeg- en Sportakkoord Rhenen:

 • Sport en bewegen voor iedereen
 • Kinderen in beweging
 • Vitale sportaanbieders
 • Toekomstbestendige sportvoorzieningen

Programma

 • 19.00 Inloop
 • 19.15 Opening
 • 19.30 Creatieve sessies door Start2Create
 • 21.00 Winnende ideeën delen
 • 21.15 Uitleg subsidieaanvraag Sportakkoord
 • 21.30 Borrel
 • 22.00 Einde

Over de sessies met Start2Create:
Er zijn drie inspiratiesessies die worden begeleid door Start2Create. Ze zijn alle drie anders dan je van tevoren verwacht. Je wordt uitgedaagd anders te denken, of noem het omdenken. Je stapt uit de geijkte denkpaden en ontdekt vanuit onverwachte hoek unieke en praktische ideeën voor je vereniging. Met de uitkomsten kan je meteen aan de slag. Interactie, energie en een lach gegarandeerd. Op het eind halen we de winnende ideeën op uit elke groep, zodat je ook weet wat er uit de andere sessies is gekomen.

De drie sessies die centraal staan:

1. Vitale Sportaanbieders
Wil je meer leden actief krijgen als vrijwilliger? Zoek jij nog handjes voor bepaalde taken? Of zoek je vooral manieren om vrijwilligers te behouden? Dan is deze sessie iets voor jou.

2. Sporten en bewegen voor iedereen
Hoe kunnen we meer mensen in onze regio in beweging krijgen? En hoe kunnen we nieuwe doelgroepen aantrekken bij onze vereniging? In deze sessie word je verrast door de kansen die er zijn. Ook voor de doelgroepen waar je niet zo snel aan denkt.

3. Kinderen in beweging
Hoe kunnen we kinderen meer in beweging krijgen? In deze sessie ontdek je diverse (laagdrempelige) kansen voor zowel het onderwijs als sportverenigingen.

Aanmelden
Kom ook en doe mee! Vul onderstaand formulier in. Door deelname draagt u bij aan bewegen en sport voor iedereen in Rhenen. Daarom hopen wij u te mogen begroeten op 17 maart 2022!

Aanmeldformulier inspiratiebijeenkomst sport- en beweegaanbieders

 • Keuze sessies

  Tijdens de inspiratiebijeenkomst kunt u een keuze maken uit de sessie die u wilt volgen. We vragen u een eerste en een tweede keuze op te geven.

Verenigingsloket

Wij geloven in de kracht van de sportvereniging. Om hen te helpen de juiste keuzes te maken en de sport in Rhenen vitaal te houden kiezen wij voor een brede oplossing door verenigingsondersteuning aan te bieden. Dat betekent dat we meer van de kracht van de moderne sportbestuurder willen uitgaan en dat we op basis van hun behoefte ons ondersteuningsaanbod zullen inrichten. Er is geen alomvattende, kant-en-klare oplossing voor het goed functioneren van een sportvereniging. Om goed te functioneren gaat het vooral om alle energie en kracht binnen en om de vereniging aan te boren. Daardoor wordt en blijf je als vereniging vitaal. Ondersteuning die nodig is in dit proces bieden wij.

In het kort richt het verenigingsloket zich op:

 1. Verbinden

Door kennis en vaardigheden slim met elkaar te verbinden, ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen. Verbinden kan op verschillende niveaus plaatsvinden, maar de verenigingsondersteuning heeft als doel om relevante initiatieven en informatie te delen en waar mogelijk te verbinden met bestaande initiatieven en verbindingen. Het onderling verbinden en ondersteunen van de verenigingen en sportaanbieders met dezelfde vragen of problematiek vormt de kern van de verenigingsondersteuning.

 1. Samenwerking

Onderlinge samenwerking is het tweede thema. Het doel hierbij is om samen te werken op sporttechnisch en bestuurlijk gebied. De kracht van samenwerking resulteert in het versterken van individuele sportverenigingen en -aanbieders en waar mogelijk voor ontlasting te zorgen. Voorbeelden hiervan zijn het delen van functionarissen (bijvoorbeeld administratie, vertrouwenspersoon of onderhoudsploeg) of het onderzoeken van de oprichting van een omnisportvereniging.

 1. Informeren

Ook is het belangrijk om kennis en informatie te delen, als het gaat om trends en ontwikkelingen, het aanbieden van opleidingsmogelijkheden en het bieden van netwerken. Door te informeren kunnen verenigingen zelf bepalen wat wel en niet past en interessant is. De rol van onze verenigingsondersteuning hierbij is om deze informatie te delen en contactmomenten te faciliteren.

Contact
Buurtsportcoach Wiebe Kets