Voor verenigingen

Wij adviseren en ondersteunen sportverenigingen via het verenigingsloket bij hulpvragen op het gebied van onder andere beleid, accommodatie, kader, financiën en vrijwilligers. Daarbij staat je vraag centraal. We maken een afspraak om het vraagstuk te bespreken en adviseren en ondersteunen bij een plan van aanpak. Je krijgt van ons meerdere handvatten om het advies verder binnen de vereniging te implementeren.

Vragen vanuit verenigingen kunnen bijvoorbeeld zijn ““Hoe vind ik nieuwe leden?” of “Hoe bind ik sponsoren aan mijn vereniging?” De verenigingsadviseur hanteert diverse methodieken wat handvatten biedt om tot oplossingen te komen.

Je kunt bij ons terecht voor verschillende onderwerpen:

 • Vrijwilligers
 • Bestuur
 • Themabijeenkomsten
 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Sportsubsidies, sponsoring en ledenwerving
 • Opzetten aangepast sporten

Weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met verenigingsadviseur Wiebe Kets

SAM School Olympiade 2023

Een jaarlijks terugkerend evenement is SAM School Olympiade en is dé sportdag voor alles basisscholen binnen de gemeente Rhenen.

De SAM School Olympiade is in de gemeente een begrip geworden en is voor basisschoolkinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8.

Tijdens het evenement staat de gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” centraal. Kinderen kunnen hierbij kiezen uit verschillende sport-, cultuur en maatschappelijke activiteiten. Het moment om eens kennis te maken met nieuw aanbod en aanbieders uit de buurt.

De volgende editie van de SAM School Olympiade is op vrijdag 15 september 2023.

Contactgegevens
Jesper van de Haar
events@sportservicedevallei.nl

Doet u mee?

Geen SAM School Olympiade zonder aanbod. Uw medewerking is onontbeerlijk. Doe mee en vul onderstaand formulier in.

Aanmelden clinic/workshop SAM School Olympiade 2023 Rhenen

 • De dag bestaat uit vier rondes van 45 minuten.
 • Er is een mogelijkheid om voor uw clinic/workshop stagiaires van het Pantarijn Rhenen te gebruiken. Zij kunnen u helpen, wanneer u zelf te weinig vrijwilligers heeft. We kunnen deze aantallen niet garanderen, we streven hier wel naar.
 • Om alle clinics in goede banen te leiden, vragen wij u om zelf om voor eigen materiaal te zorgen. Heeft u nog extra materiaal nodig, dan kijken wij met u samen hoe dit geregeld kan worden. Vermeld hier wat u extra nodig heeft aan (groot) materiaal.
 • Voor alle deelnemende kinderen van de SAM School Olympiade verzorgen wij een natraject, om ze in contact te brengen met het aanbod van uw vereniging of organisatie. Zoals gratis proeflessen of een gratis tijdelijk abonnement. Het uitgangspunt van de School Olympiade is om kinderen op structurele basis deel te laten nemen aan het sport- en cultuuraanbod in en om de gemeente Rhenen. U krijgt voorafgaand aan de School Olympiade de mogelijkheid om uw aanbieding aan ons kenbaar te maken. U ontvangt daarvoor een formulier. Wij zorgen er voor dat wij via onze algemene communicatiekanalen (waaronder de plattegrond, banners en website) uw aanbieding presenteren, zodat belangstellenden zich direct kunnen aanmelden. Heeft u daarop vooruitlopend al vragen, dan kunt u die hieronder invullen.

Verenigingsloket

Wij geloven in de kracht van de sportvereniging. Om hen te helpen de juiste keuzes te maken en de sport in Rhenen vitaal te houden kiezen wij voor een brede oplossing door verenigingsondersteuning aan te bieden. Dat betekent dat we meer van de kracht van de moderne sportbestuurder willen uitgaan en dat we op basis van hun behoefte ons ondersteuningsaanbod zullen inrichten. Er is geen alomvattende, kant-en-klare oplossing voor het goed functioneren van een sportvereniging. Om goed te functioneren gaat het vooral om alle energie en kracht binnen en om de vereniging aan te boren. Daardoor wordt en blijf je als vereniging vitaal. Ondersteuning die nodig is in dit proces bieden wij.

In het kort richt het verenigingsloket zich op:

 1. Verbinden

Door kennis en vaardigheden slim met elkaar te verbinden, ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen. Verbinden kan op verschillende niveaus plaatsvinden, maar de verenigingsondersteuning heeft als doel om relevante initiatieven en informatie te delen en waar mogelijk te verbinden met bestaande initiatieven en verbindingen. Het onderling verbinden en ondersteunen van de verenigingen en sportaanbieders met dezelfde vragen of problematiek vormt de kern van de verenigingsondersteuning.

 1. Samenwerking

Onderlinge samenwerking is het tweede thema. Het doel hierbij is om samen te werken op sporttechnisch en bestuurlijk gebied. De kracht van samenwerking resulteert in het versterken van individuele sportverenigingen en -aanbieders en waar mogelijk voor ontlasting te zorgen. Voorbeelden hiervan zijn het delen van functionarissen (bijvoorbeeld administratie, vertrouwenspersoon of onderhoudsploeg) of het onderzoeken van de oprichting van een omnisportvereniging.

 1. Informeren

Ook is het belangrijk om kennis en informatie te delen, als het gaat om trends en ontwikkelingen, het aanbieden van opleidingsmogelijkheden en het bieden van netwerken. Door te informeren kunnen verenigingen zelf bepalen wat wel en niet past en interessant is. De rol van onze verenigingsondersteuning hierbij is om deze informatie te delen en contactmomenten te faciliteren.

Contact
Buurtsportcoach Wiebe Kets