Voor scholen

Wij bieden basisscholen in een brede regio vakleerkrachten voor het gymonderwijs. Door goed en gevarieerd bewegingsonderwijs ontwikkelt een kind een betere motoriek, goede sociale vaardigheden en sportplezier. Onze vakleerkrachten zijn experts in verschillende beweegvormen en sport- en spelmethodieken. Zo ondersteunen we scholen om kinderen de beste sportontwikkelomgeving te bieden. De gymles wordt een ontdekkingstocht voor kinderen en het mooie is dat schoolprestaties hierdoor kunnen verbeteren!

Contactgegevens
Teamleider Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs Bram Boerma

 

MQ Scan

Bewegen is belangrijk. De motorische ontwikkeling van kinderen is net zo belangrijk als rekenen, taal en schrijven. Een goede motoriek is bepalend voor een gezonde en vitale toekomstige generatie.  Een tool om dit te kunnen meten is de MQ Scan. De MQ Scan is een snelle en betrouwbare manier om de motorische vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te toetsen.

De MQ Scan bestaat uit drie tracks (onder-, midden- en bovenbouw) wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde tracks (zie het als een obstacle run) voor het primair onderwijs. De tijd die het kind loopt over het tracks, en de leeftijden het geslacht bepalen uiteindelijk zijn of haar MQ score. Deze score is een objectieve wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde score. Door middel van de MQ-scan zal er inzicht gegeven worden hoe de motoriek van de leerlingen ervoor staat.

Ons doel is om de MQ Scan bij elke school uit te voeren in de gemeente Rhenen. De test is al bij veel scholen uitgevoerd! In 2019 gaan wij hier mee verder.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Ryan Janssen

Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Wij zien graag dat alle kinderen op zijn of haar eigen niveau kan sporten en bewegen. Soms lukt dit nog niet helemaal. Samen met jou gaan wij proberen deze beweegachterstand weg te nemen. Een MQ Scan kan signaleren wat verbeterpunten zijn. Ook een leerkracht kan verbeterpunten aandragen. Eventuele extra bewegingsondersteuning is mogelijk door middel van bestaande MRT-groepjes. Wanneer deze in de regio nog niet actief is, kan deze samen met de leerling en leerkracht opgezet worden.

Talentherkenning en ontwikkeling

Wij willen dat beweegtalenten passende begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld door te helpen met de sportkeuze, of door Multisport of breedtesport aan te bieden.

Aan de hand van de resultaten van de MQ-scan en / of de adviezen van de leerkracht wordt er naar de mogelijkheden gekeken. Hiermee staat de ontwikkeling van een kind altijd centraal en willen we hij of zij begeleiden naar een mooie sportieve toekomst.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Ryan Janssen

Bewegen in de klas

Leerlingen zitten veel stil in de klas. Hier willen wij verandering in krijgen door te bewegen in het klaslokaal. Onderzoek wijst uit dat het combineren van fysieke activiteiten met leertaken een positief effect heeft op het leren van kinderen. Een extra leuke bijkomstigheid is dat het bewegen goed is voor het lichaam!

Wij willen scholen ondersteunen bewegend leren te implementeren in de lessen. En zullen in 2019 scholen actief benaderen.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Ryan Janssen

Gymles

Wij helpen scholen om de kwaliteit van de gymles te verbeteren. De leerkrachten worden gedurende het hele schooljaar, begeleid en gecoached door de buurtsportcoach met handige tips & tricks voor interactieve en vrolijke gymlessen. Samen met de leerkrachten worden eventuele knelpunten of algemene hulp & trends in de ontwikkeling van beweging voor kinderen besproken.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Ryan Janssen

Pauze Sportkliko

In 2019 introduceren wij Pauze Sportkliko op scholen in Rhenen en omgeving. Op veel schoolpleinen wordt er al bewogen, wij vinden dat dit nóg meer kan! Om dit een extra boost te geven, gaan dit jaar de buurtsportcoaches langs alle scholen met SAM Schoolsport Pauze Sportkliko pakket.

Het pakket is een kliko met daarin leuk spel materiaal dat speciaal is uitgekozen om mee te spelen op het schoolplein. Wij werken met een roulatiesysteem zodat alle scholen aan de beurt komen. Hiermee hopen wij de scholen zo enthousiast te maken dat ze zelf ook eigen pakket aanschaffen zodat de schoolpauzes nog leuker en actiever worden! Ook bieden wij ondersteuning bij het implementeren van het pakket.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Ryan Janssen