De 5 thema's

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, je maakt plezier en ontmoet mensen. Sport bevordert ook zelfredzaamheid, assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en sociale vaardigheden. Ondanks de voordelen zijn er groepen mensen die nooit sporten. En ook de motorische vaardigheden van kinderen zijn afgenomen. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. De klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Daarom is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. Daarin zijn 5 thema’s benoemd. Die gaan we ook in Rhenen met elkaar invullen. Dit zijn de thema’s:

1. Inclusief sport en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Niemand voelt zich belemmerd om te sporten vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, financiële of sociale positie.

Voorbeelden: Sportvereniging Musketiers volleybal uit Elst biedt in Elst en Rhenen 55plus sport aan. De groepen doen allerlei verschillende sporten olv een enthousiaste trainster. Denk ook aan gezondheid en het betrekken van kwetsbare groepen. Lees hier hoe sportverenigingen hun maatschappelijke rol hebben opgepakt.

2. Duurzame sportinfrastructuur
Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Ook goede exploitatie en bezetting van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties hoort hierbij.

Denk aan het creatief gebruik maken van de ruimte, zoals gebeurt bij SV Candia waar de sportkantine van voetbalvereniging gebruikt wordt voor sportieve kinderopvang. Bankjes op verschillende locaties waardoor ouderen een wandeling kunnen maken en onderweg even kunnen zitten.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Aanbieders van sport en bewegen zijn gezond en veerkrachtig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Een sportaanbieder hoort ook te zorgen voor een positieve sportcultuur, waardoor je veilig, met plezier en zorgeloos kunt sporten.

Lees meer over Open Clubs  en hoe de Wielervereniging Ede het roer omgooide naar een ander ledenmodel.

4. Positieve sportcultuur
Overal kun je met plezier veilig en zorgeloos sport en bewegen.

Denk aan het opstellen van gedragsregels,  zorgen dat elke trainer een VOG heeft en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging of gezamenlijk voor de kleinere sportverenigingen.  Lees hier verschillende voorbeelden.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Kinderen gaan meer bewegen en verbeteren hun motorische vaardigheden.

Voorbeeld: In Ede doen verenigingen mee aan een multisport programma, waarbij kinderen van 7-12 jaar kennismaken met 10 beweegvormen van sport. Metingen geven aan dat zelfs al na 12 weken multisport verbeteringen zijn te zien in coördinatie vaardigheden van kinderen. Er is nu ook een multisport programma voor 4-6 jarige kleuters.