Sport- en beweegakkoord

SAMEN NAAR EEN SPORT- EN BEWEEGAKKOORD IN RHENEN.
KOM MET JOUW IDEE OF INITIATIEF!

Net als in 155 andere gemeenten gaan we ook in Rhenen aan de slag met een sport- en beweegakkoord. En daar hebben we jou voor nodig!  Hoe zorgen we dat iedereen in Rhenen plezier in sport en bewegen kan hebben? Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.

Heb jij een goed idee of ben je al met een mooi initiatief bezig dat je wilt laten groeien? Doe dan mee en wie weet kun je jouw idee straks uitvoeren! Er is in 2020 en 2021 geld vanuit de rijksoverheid beschikbaar om een aantal ideeën uit te voeren.

Heb je zelf geen idee maar denk of praat je wel graag mee? Ook dan ben je van harte welkom.

 

De 5 thema's

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, je maakt plezier en ontmoet mensen. Sport bevordert ook zelfredzaamheid, assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en sociale vaardigheden. Ondanks de voordelen zijn er groepen mensen die nooit sporten. En ook de motorische vaardigheden van kinderen zijn afgenomen. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. De klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Daarom is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. Daarin zijn 5 thema’s benoemd. Die gaan we ook in Rhenen met elkaar invullen. Dit zijn de thema’s:

1. Inclusief sport en bewegen
Iedere Nederlander beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen. Niemand voelt zich belemmerd om te sporten vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, financiële of sociale positie.

Voorbeelden: Sportvereniging Musketiers volleybal uit Elst biedt in Elst en Rhenen 55plus sport aan. De groepen doen allerlei verschillende sporten olv een enthousiaste trainster. Denk ook aan gezondheid en het betrekken van kwetsbare groepen. Lees hier hoe sportverenigingen hun maatschappelijke rol hebben opgepakt.

2. Duurzame sportinfrastructuur
Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Ook goede exploitatie en bezetting van sportaccommodaties, verduurzaming van sportaccommodaties hoort hierbij.

Denk aan het creatief gebruik maken van de ruimte, zoals gebeurt bij SV Candia waar de sportkantine van voetbalvereniging gebruikt wordt voor sportieve kinderopvang. Bankjes op verschillende locaties waardoor ouderen een wandeling kunnen maken en onderweg even kunnen zitten.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders
Aanbieders van sport en bewegen zijn gezond en veerkrachtig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Een sportaanbieder hoort ook te zorgen voor een positieve sportcultuur, waardoor je veilig, met plezier en zorgeloos kunt sporten.

Lees meer over Open Clubs  en hoe de Wielervereniging Ede het roer omgooide naar een ander ledenmodel.

4. Positieve sportcultuur
Overal kun je met plezier veilig en zorgeloos sport en bewegen.

Denk aan het opstellen van gedragsregels,  zorgen dat elke trainer een VOG heeft en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging of gezamenlijk voor de kleinere sportverenigingen.  Lees hier verschillende voorbeelden.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
Kinderen gaan meer bewegen en verbeteren hun motorische vaardigheden.

Voorbeeld: In Ede doen verenigingen mee aan een multisport programma, waarbij kinderen van 7-12 jaar kennismaken met 10 beweegvormen van sport. Metingen geven aan dat zelfs al na 12 weken multisport verbeteringen zijn te zien in coördinatie vaardigheden van kinderen. Er is nu ook een multisport programma voor 4-6 jarige kleuters.

Stuur ook je idee in!

Wie kan meedoen? 

Iedereen in Rhenen kan meedenken en ideeën indienen. Het mag zowel een nieuw idee zijn als een bestaand initiatief dat je verder wilt uitbouwen.

Hoe dien ik een idee in 

Eenvoudig via dit formulier!

Tot wanneer kan ik een idee indienen? 

Het zou fijn zijn als je voor 14 september dit formulier hebt ingevuld. Zorg dat je op 18 september (start 20.00 uur) in het huis van de gemeente aanwezig bent om je idee toe te lichten. Kun je er niet bij zijn, zorg dan dat er iemand is die jouw idee kan toelichten. Lukt het niet om het formulier in te vullen dan is er op 18 september nog gelegenheid om ideeën toe te voegen.

 Kan het idee echt over alles gaan? 

Ja, zolang het past onder één van de pijlers van het Sportakkoord. Twijfel je? Neem dan contact op met de sportformateur in Rhenen, Nanette Hagedoorn 06 – 216 495 68 of nanette@springcoach.nl

Hoe gaat het verder? 

Op 18 september worden alle ideeën geïnventariseerd en toegelicht op een centrale bijeenkomst in het huis van de gemeente om 20.00 uur. Meld je aan via nanette@springcoach.nl. Vermeld daarbij ook even of je persoonlijk komt of namens een organisatie.

In een vervolgsessie op 2 oktober worden de ideeën verder uitgewerkt en gaan we samen keuzes maken. Op 30 oktober is de feestelijke ondertekening van het akkoord.  De gehonoreerde ideeën moeten binnen 2 jaar uitgevoerd worden.