SAM School Olympiade in Rhenen onder luid gejuich van start

Onder luid gejuich van bijna 600 leerlingen van de Rhenense basisscholen, is op vrijdagochtend 23 september op sportpark Candia de SAM School Olympiade van start gegaan.

Wethouder Dick Poortinga opende samen met SAM het sport- en cultuurfestijn. Dat deden ze door het ontsteken van het Olympisch vuur en het hijsen van de vlag. Daarna werd iedereen opgewarmd met een flitsende dans.

Maar liefst 20 Rhenense aanbieders van sport- en cultuur verleenden hun medewerking door de clinics te verzorgen. Daaronder ook bijzondere zoals collage of Lacrosse. In vier rondes maakten de kinderen kennis met verschillende sport- en cultuuractiviteiten.

Om een gezonde leefstijl te stimuleren waren op het sportpark verschillende drinkwaterpunten beschikbaar. Ook werd fruit uitgedeeld.

Met de SAM School Olympiade wil Sportservice De Vallei kinderen laten proeven aan het brede sport- en cultuuraanbod in Rhenen. Zodat ze ervaren wat ze echt leuk vinden, waar ze talent in ervaren. De basis voor een leven lang sport en cultuur.

Niet alleen bij de SAM School Olympiade, maar ook daarna kunnen de kinderen gratis kennis blijven maken met diverse aanbieders. Binnenkort ontvangen de kinderen via school een overzicht.