Kom jij ons team versterken? Vakleerkracht bewegingsonderwijs gezocht!

Loop jij warm om kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gymlessen te geven? Om scholen te adviseren op het gebied van sport- en beweegbeleid. En ga je ook graag samen met collega’s de wijk in om kinderen te activeren en stimuleren om (buiten) verschillende sport- en spelactiviteiten te spelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Gymonderwijs de Vallei zoekt een nieuwe collega. Meer weten, lees hier de vacature en stuur je motivatie en gegevens in. En wie weet ga jij straks met deze collega’s aan de slag en ontwikkel je onder andere leuke nieuwe gymlessen voor basisschoolleerlingen!

Campagne “Mag ik straks ook weer meedoen?”

Door de coronacrisis groeien meer kinderen op in een gezin met geldzorgen. Veel kinderen en jongeren kunnen hierdoor niet (meer) meedoen met voetbal, turnen, dansen, muziek of judo. Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt door de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur voor te betalen voor deze kinderen.

Ken je een kind dat hulp nodig heeft? Of wil je helpen? Ga naar https://www.magikweermeedoen.nl/

Buitensporten tot 1 september mogelijk

De afgelopen weken is er veel contact geweest tussen sportaanbieders & Gemeente Rhenen/Sportservice Rhenen om sportaanbieders buiten te laten sporten. Uit de positieve evaluatie is de toestemming om buiten te kunnen sporten verlengd tot 1 september!

Gemeente Rhenen is ontzettend trots hoe goed sportaanbieders dit hebben opgepakt. Zij ervaren veel positiviteit bij sportaanbieders over hoe het nu gaat en met het oog op de toekomst. Ook vanuit Handhaving complimenten voor het absolute minimum aan incidenten.​

N.a.v. bovenstaand verhaal is het volgende besloten. Vanuit de gemeente Rhenen ontvangen sportaanbieders toestemming om hun sportactiviteiten buiten te blijven organiseren tot 1 september 2020.

Met de hierbij geldende voorwaarden:

 1. Kinderen en jongeren t/m 18 jaar hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden. De limitering van de groepsgrootte laten we voor deze leeftijdsgroepen om die reden vrij.
 2. Voor volwassenen die sporten en wel 1,5 meter afstand moeten houden tijdens het sporten mag de groepsgrootte maximaal 20 zijn, voorheen was dit 15.
 3. In principe mogen de locaties zoals jullie de afgelopen periode hebben gebruikt, gebruikt blijven worden om te trainen. Dit is onder voorbehoud van dat er gedurende de hele zomer voldoende ruimte over blijft voor kinderen om te spelen en voor recreanten en wandelaars die de buitengebieden willen bezoeken. We zullen dit met elkaar goed in de gaten houden.
 4. Indien er door onvoorziene omstandigheden agv Corona, maatregelen moeten worden genomen mbt het buiten sporten, dan zullen wij dit jullie laten weten.​

Bovenstaande lokale maatregelen zijn gebaseerd op deze landelijke maatregelen.

Bovenstaande lokale maatregelen zijn gebaseerd op deze landelijke maatregelen.

De afgelopen week zijn er twee vragen veelvuldig langsgekomen. Deze willen we hieronder beantwoorden:

 1. Mogen we vanaf 1 juli weer de gymzaal/sportzaal gebruiken en hoe zien deze protocollen eruit? Antwoord: Het ligt in de verwachting dat door het Kabinet wordt besloten om per 1 juli weer gebruik te maken van binnensportaccommodaties. Eind juni wordt hier een beslissing over genomen. De gemeente Rhenen wacht deze beslissing uiteraard af. De gemeente Rhenen heeft nog geen protocollen klaar voor de binnensportaccommodaties, maar is hier wel mee bezig.
 1. We willen in de zomervakantie een zomerkamp of toernooi organiseren, mag dit? Antwoord: De huidige maatregelen (zie bijlage) stellen dat het voor 1 september niet mogelijk is om wedstrijden of evenementen te organiseren. Onder evenementen wordt verstaan, alle samenkomsten waar een vergunning voor nodig is.

Er is echter wel onduidelijkheid of dit ook geldt voor bijvoorbeeld zomerkampen. Daar kunnen we nu geen uitspraak over doen. Als u plannen heeft om in de zomervakantie een kamp, Open dag of een andere activiteit te organiseren willen we u adviseren om contact op te nemen met uw Sportbond. Veel Sportbonden zijn namelijk bezig met een protocol om dit mogelijk te maken voor uw vereniging.

We willen u vragen om uw plannen te delen met ons. Dit kan door een mail te sturen naar:

Baukje.Reynders@rhenen.nl en/of gertjan.vanburken@sportservice-rhenen.nl

Gratis webinars beschikbaar voor verenigingen

Het sociale- en verenigingsleven komt weer langzaam op gang, al heeft het coronavirus de wereld nog steeds in zijn greep. Op sportaccommodaties wordt weer langzaamaan gesport, rekening houdend met het nieuwe normaal van de anderhalve meter samenleving.

Het bestuur van een vereniging wordt, in deze situatie, dan ook geconfronteerd met veel nieuwe uitdagingen. Op basis van de opgehaalde behoefte zijn onderstaande webinars ontwikkeld:

Webinar “Ledenbinding, nu we elkaar op de club niet kunnen ontmoeten”
Webinar “Financieel gezond de crisis door” 
Webinar “Communiceren, juist nu! Maar hoe?” 

De webinars worden landelijk via de lokale overheid en de Adviseur lokale sport vanuit de Services van het Sportakkoord aangeboden en kunnen gratis worden gevolgd. Het is mogelijk en aanbevolen om met drie personen van één vereniging deel te nemen. Op die manier kun je de opgedane kennis binnen de vereniging meteen delen en makkelijk samen toepassen.

Meer informatie over de betreffende webinar vind je door te klikken op een van bovenstaande links.

Sportactiviteiten weer van start!

Hier vind je het overzicht van alle sporten die je eens kunt uitproberen. Net zoveel als waar je zin in hebt! Meld je vooraf wel eventjes aan bij de sportaanbieders en doe lekker mee! Klik op het onderwerp om in het betreffende bestand te komen.

overzicht deelnemende sportaanbieders. Hier vind je ook de trainingsschema’s, locaties van de trainingen en aanvullende informatie.
richtlijnen trainers
richtlijnen sporters
richtlijnen ouders en verzorgers
richtlijnen bestuurders

Wij updaten deze informatie met regelmaat n.a.v. de corona maatregelen.

We wensen alle kinderen veel sportplezier!​

Win een sportpakket voor je school met de Oranje Thuisspelen!

Wil je ook nog meedoen met de Oranje Thuisspelen en een sportpakket voor jouw school winnen? Zet de snelste tijd neer voor je school en stuur je resultaten in voor vrijdag 24 april 16.00 uur! De resultaten stuur je hier in: https://bit.ly/resultaten_Oranje_Thuisspelen

De instructies voor de Oranje Thuisspelen vind je hier:instructie_Oranje_Thuisspelen
De playlist voor de Oranje Thuisspelen vind je hier: playlist_Oranje_Thuis_Spelen

Succes!

FIFA 20 toernooi voor jongeren

Sportservice Ede, Rhenen en Wageningen en Malkander dagen jeugd en jongeren van 8 t/m 21 jaar uit om op donderdag 2 en vrijdag 3 april achter de Playstation plaats te nemen en tegen elkaar te strijden in een heus online  FIFA 20 toernooi.

Sociaal afstand houden is vooral voor wie jong is niet makkelijk. Je wilt juist graag met vrienden en vriendinnen samen zijn, kletsen en lekker hangen. Sportservice en Malkander hebben daar een online oplossing voor bedacht. Een superleuk FIFA 20 toernooi.

Donderdag 2 april staat het toernooi op het programma voor jeugd van 8 t/m 12 jaar. Een dag later, vrijdag 3 april worden jongeren van 13 t/m 21 jaar uitgedaagd tegen elkaar te strijden en alle voetbaltalenten in te zetten. Het toernooi is beide dagen van 15.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis.

Er zijn wel een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen.  Je hebt FIFA 20, een Playstation 4 en een Playstation Plus account.

Aanmelden voor dit toernooi kan uiterlijk tot en met 18.00 uur op woensdag 1 april. Stuur hiervoor een WhatsApp naar buurtsportcoach Berry Hellegering via 06 – 10 88 68 29. Vermeld in de app je naam, leeftijd en gebruikersnaam. Alle informatie over het toernooi wordt via WhatsApp verstuurd. Wil je dat de informatie naar een ander mobiel nummer wordt gestuurd, geef dit dan aan in de app.

Update coronavirus

UPDATE 24-3-2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid gaan onze activiteiten in zalen, op sportvelden, in wijken, speeltuinen etc. die we organiseren tot nader order helaas maar begrijpelijk niet door. We zullen uiteraard berichten wanneer hierin wijzigingen optreden.

We zitten niet stil
Kunnen jullie niet bij ons komen sporten en spelen, dan brengen we dat naar jullie toe. Onze buurtsportcoaches, vakleerkrachten en MBVO-docenten zetten alle online kanalen in om sport en bewegen voor iedereen bereikbaar te houden.

 • Meer bewegen voor ouderen
  • Elke werkdag van 10.00 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.00 uur bij het programma Gelderland in Beweging op Omroep Gelderland (ook in Utrecht te volgen op kanaal 705 van Ziggo, of onlien via Omroep Gelderland)
 • Beweegchallenges
  • Elke werkdag dagen onze buurtsportcoaches en vakleerkrachten je uit om aan een challenge mee te doen via onze social mediakanalen Facebook en Instagram. Van gymoefeningen tot bewegend leren
 • Online gym
  • Onze vakleerkrachten verzorgen voor diverse scholen online gymoefeningen. Al deze oefeningen komen ook op ons Youtube kanaal

Blijf in beweging, ook thuis!

UPDATE 15-3-2020

De uitbraak van het coronavirus in Nederland betekent dat ook Sportservice Rhenen extra alert is en maatregelen treft om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij volgen hierbij de centrale berichtgeving en richtlijnen van de Rijksoverheid, veiligheidsregio en het RIVM.

Bewegingsonderwijs
Conform de richtlijn van het RIVM worden alle gymlessen gestaakt t/m 6 april.

Activiteiten
Naar advies van de Rijksoverheid zijn al onze sport- en beweegactiviteiten geannuleerd t/m 6 april 2020.

Als er nieuwe richtlijnen of maatregelen worden bekend gemaakt, dan wordt deze update aangepast.

Eerste resultaten Sport- en beweegakkoord

Het Sport- en Beweegakkoord dat eind 2019 tot stand is gekomen heeft al mooie eerste resultaten opgeleverd. Na totstandkoming van het akkoord is een kerngroep samengesteld die bezig gaat en is met uitvoering van de ambities. Deze kerngroep heeft nu vijf subsidieaanvragen van initiatieven gehonoreerd.

Er is grote betrokkenheid bij sport en bewegen in Rhenen, Achterberg en Elst. Dat bleek tijdens de goed bezochte bijeenkomsten waar tientallen mensen – vanuit persoonlijke of professionele betrokkenheid – bereid waren om een gezamenlijke koers uit te zetten. Het Sport- en Beweegakkoord is de uitkomst van alle inbreng voor, tijdens en na de sessies die in het najaar zijn gehouden.

Een aantal enthousiaste vertegenwoordigers uit Rhenen, Achterberg en Elst vormt een kerngroep voor uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. Bij de samenstelling is gezocht naar mensen uit diverse segmenten: sportverenigingen, sportondernemers, zorg, welzijn, onderwijs, gemeente. De kerngroep wordt ondersteund door de buurtsportcoach van Sportservice Rhenen en de Lokale Adviseur Sport van het NOC*NSF.

De kerngroep helpt en adviseert de initiatiefnemers waar nodig bij uitvoering van plannen en het vinden van cofinanciering of subsidie. Besluitvorming over verdeling van de middelen ligt eveneens bij de kerngroep. De eerste aanvragen voor subsidie zijn nu dus gehonoreerd. Het gaat om activiteiten van de speeltuin in Elst, Fitclub24 Rhenen, 55plus sport Elst en Rhenen en Sportbieb SAM Achterberg. De aanvragen zijn gehonoreerd omdat bij alle initiatieven het streven is om meer inwoners een lang leven te laten genieten van sporten en bewegen in de gemeente Rhenen.

Naast de subsidietoekenning kunnen ook een aantal initiatieven worden uitgevoerd met behulp van waardecheques van het NOC*NSF. Volleybalvereniging Musketiers uit Elst krijgt een expert toegewezen om de vereniging te begeleiden in het worden van een omnivereniging en er worden voor het bestuurlijk en technisch kader van sportaanbieders een aantal cursussen georganiseerd.

Op 20 april is de volgende ronde dat de kerngroep een besluit zal nemen over ingediende subsidieaanvragen. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan een aanvraag indien voor 13 april 2020 bij Gertjan van Burken van Sportservice Rhenen via gertjan.vanburken@sportservice-rhenen.nl. Meer informatie is ook bij hem verkrijgbaar. Bel daarvoor naar 06 – 829 475 61.

Montessorischool Rhenen gezond in beweging

De Montessorischool in Rhenen heeft vanaf vandaag officieel het predicaat Gezond. Onder toeziend oog van leerlingen, ouders, gemeente en pers onthulde wethouder Simone Veldboer samen met de sportieve leerling Levi Schouten bij de ingang van de school het bord “Gezonde School”. De school krijgt het predicaat vanwege de grote aandacht voor sport en bewegen. Na de onthulling deed de wethouder actief mee met een gymles, gegeven door een vakdocent van Gymonderwijs de Vallei.

Het vignet Gezonde School is een landelijke erkenning voor scholen die zich structureel inspannen om de gezondheid van leerlingen te verbeteren. Basisscholen kunnen kiezen voor een themacertificaat op het gebied van Bewegen en Sport, Voeding, Milieu en natuur, Roken/alcohol, Seksualiteit, Welbevinden of Veiligheid. Gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

De Montessorischool legt de focus op sport en bewegen. Dit doet de school onder andere door de kwaliteit van de gymlessen te verbeteren met de inzet van een vakdocent bewegingsonderwijs, pauzesport, deelname aan de Schoolsport Olympiade en het toepassen van bewegend leren.

Wethouder Veldboer vertelde bij de onthulling aan de leerlingen waarom het belangrijk is gezond te leven en veel te bewegen: “Je lichaam is je huisje, daar moet je goed voor zorgen en je plezierig in voelen”.

Na de onthulling was het zweten geblazen voor de wethouder. Vakleerkracht bewegingsonderwijs Bram Boerma van Gymonderwijs de Vallei hield een open gymles van groep 8. Ouders van leerlingen waren uitgenodigd een gymles van hun kinderen te volgen en mee te doen. Zo’n tien ouders waren op de oproep afgekomen. “Als jullie ouders niet goed weten hoe het moet, dan moet je ze maar even helpen”, zo opende Boerma de gymles. Wethouder Veldboer bleef niet achter en klom in het wandrek om al balancerend een lintje langs een touw te leiden.

De titel Gezonde School is drie jaar geldig. Daarna wordt bepaald of de school recht heeft op behoud van de titel. Wat de Montessorischool betreft is daar geen twijfel over mogelijk.

Grote belangstelling voor vitaliteitsdag

Tijdens de vitaliteitsdag werd bij senioren zonder verdere verplichting de fitheid getest en vervolgens werd hen de mogelijkheid geboden om mee te doen aan een sport- en beweegprogramma van 10 lessen. Tijdens de eerste dag gaven van 40 van de 50 geteste personen aan dat zij met het vervolgprogramma door willen gaan. Daaruit blijkt ook dat het sport- en beweegprogramma geschikt is voor alle ouderen en senioren. De jongste deelnemer aan het vervolgprogramma is 55 jaar, de oudste 91. Fit en gezond blijven dat wil iedereen. Het liefst tot op hoge leeftijd. Een goede gezondheid is niet af te dwingen, kan wel bevorderd worden. Een actieve leefstijl, waar beweging een grote rol in speelt, is een goede manier om de gezondheid te stimuleren en te bewaken. Wie niet of weinig meer aan sport doet en eigenlijk wel (weer) wil gaan bewegen wordt van harte uitgenodigd mee te doen met Rhenen Vitaal.

Vanwege de grote belangstelling voor deze dag vindt er woensdag 11 december een nieuwe vitaliteitsdag plaats. Aanmelden kan hier.