Eerste resultaten Sport- en beweegakkoord

Het Sport- en Beweegakkoord dat eind 2019 tot stand is gekomen heeft al mooie eerste resultaten opgeleverd. Na totstandkoming van het akkoord is een kerngroep samengesteld die bezig gaat en is met uitvoering van de ambities. Deze kerngroep heeft nu vijf subsidieaanvragen van initiatieven gehonoreerd.

Er is grote betrokkenheid bij sport en bewegen in Rhenen, Achterberg en Elst. Dat bleek tijdens de goed bezochte bijeenkomsten waar tientallen mensen – vanuit persoonlijke of professionele betrokkenheid – bereid waren om een gezamenlijke koers uit te zetten. Het Sport- en Beweegakkoord is de uitkomst van alle inbreng voor, tijdens en na de sessies die in het najaar zijn gehouden.

Een aantal enthousiaste vertegenwoordigers uit Rhenen, Achterberg en Elst vormt een kerngroep voor uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. Bij de samenstelling is gezocht naar mensen uit diverse segmenten: sportverenigingen, sportondernemers, zorg, welzijn, onderwijs, gemeente. De kerngroep wordt ondersteund door de buurtsportcoach van Sportservice Rhenen en de Lokale Adviseur Sport van het NOC*NSF.

De kerngroep helpt en adviseert de initiatiefnemers waar nodig bij uitvoering van plannen en het vinden van cofinanciering of subsidie. Besluitvorming over verdeling van de middelen ligt eveneens bij de kerngroep. De eerste aanvragen voor subsidie zijn nu dus gehonoreerd. Het gaat om activiteiten van de speeltuin in Elst, Fitclub24 Rhenen, 55plus sport Elst en Rhenen en Sportbieb SAM Achterberg. De aanvragen zijn gehonoreerd omdat bij alle initiatieven het streven is om meer inwoners een lang leven te laten genieten van sporten en bewegen in de gemeente Rhenen.

Naast de subsidietoekenning kunnen ook een aantal initiatieven worden uitgevoerd met behulp van waardecheques van het NOC*NSF. Volleybalvereniging Musketiers uit Elst krijgt een expert toegewezen om de vereniging te begeleiden in het worden van een omnivereniging en er worden voor het bestuurlijk en technisch kader van sportaanbieders een aantal cursussen georganiseerd.

Op 20 april is de volgende ronde dat de kerngroep een besluit zal nemen over ingediende subsidieaanvragen. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan een aanvraag indien voor 13 april 2020 bij Gertjan van Burken van Sportservice Rhenen via gertjan.vanburken@sportservice-rhenen.nl. Meer informatie is ook bij hem verkrijgbaar. Bel daarvoor naar 06 – 829 475 61.

Montessorischool Rhenen gezond in beweging

De Montessorischool in Rhenen heeft vanaf vandaag officieel het predicaat Gezond. Onder toeziend oog van leerlingen, ouders, gemeente en pers onthulde wethouder Simone Veldboer samen met de sportieve leerling Levi Schouten bij de ingang van de school het bord “Gezonde School”. De school krijgt het predicaat vanwege de grote aandacht voor sport en bewegen. Na de onthulling deed de wethouder actief mee met een gymles, gegeven door een vakdocent van Gymonderwijs de Vallei.

Het vignet Gezonde School is een landelijke erkenning voor scholen die zich structureel inspannen om de gezondheid van leerlingen te verbeteren. Basisscholen kunnen kiezen voor een themacertificaat op het gebied van Bewegen en Sport, Voeding, Milieu en natuur, Roken/alcohol, Seksualiteit, Welbevinden of Veiligheid. Gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

De Montessorischool legt de focus op sport en bewegen. Dit doet de school onder andere door de kwaliteit van de gymlessen te verbeteren met de inzet van een vakdocent bewegingsonderwijs, pauzesport, deelname aan de Schoolsport Olympiade en het toepassen van bewegend leren.

Wethouder Veldboer vertelde bij de onthulling aan de leerlingen waarom het belangrijk is gezond te leven en veel te bewegen: “Je lichaam is je huisje, daar moet je goed voor zorgen en je plezierig in voelen”.

Na de onthulling was het zweten geblazen voor de wethouder. Vakleerkracht bewegingsonderwijs Bram Boerma van Gymonderwijs de Vallei hield een open gymles van groep 8. Ouders van leerlingen waren uitgenodigd een gymles van hun kinderen te volgen en mee te doen. Zo’n tien ouders waren op de oproep afgekomen. “Als jullie ouders niet goed weten hoe het moet, dan moet je ze maar even helpen”, zo opende Boerma de gymles. Wethouder Veldboer bleef niet achter en klom in het wandrek om al balancerend een lintje langs een touw te leiden.

De titel Gezonde School is drie jaar geldig. Daarna wordt bepaald of de school recht heeft op behoud van de titel. Wat de Montessorischool betreft is daar geen twijfel over mogelijk.

Grote belangstelling voor vitaliteitsdag

Tijdens de vitaliteitsdag werd bij senioren zonder verdere verplichting de fitheid getest en vervolgens werd hen de mogelijkheid geboden om mee te doen aan een sport- en beweegprogramma van 10 lessen. Tijdens de eerste dag gaven van 40 van de 50 geteste personen aan dat zij met het vervolgprogramma door willen gaan. Daaruit blijkt ook dat het sport- en beweegprogramma geschikt is voor alle ouderen en senioren. De jongste deelnemer aan het vervolgprogramma is 55 jaar, de oudste 91. Fit en gezond blijven dat wil iedereen. Het liefst tot op hoge leeftijd. Een goede gezondheid is niet af te dwingen, kan wel bevorderd worden. Een actieve leefstijl, waar beweging een grote rol in speelt, is een goede manier om de gezondheid te stimuleren en te bewaken. Wie niet of weinig meer aan sport doet en eigenlijk wel (weer) wil gaan bewegen wordt van harte uitgenodigd mee te doen met Rhenen Vitaal.

Vanwege de grote belangstelling voor deze dag vindt er woensdag 11 december een nieuwe vitaliteitsdag plaats. Aanmelden kan hier.