Kinderen

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met bewegen! Samen Actief Meedoen = SAM! Het doel van SAM is stimuleren van sport en bewegen bij kinderen. Om jonge bewegers een goede basis te geven, is het van belang de sportontwikkeling zo breed mogelijk te houden.

Onder SAM verstaan wij verschillende mogelijkheden:

  • Sportbieb SAM
  • SAM Sportweek
  • SAM Schoolsport

Op deze manier stimuleren wij actief kinderen om te bewegen en om op een plezierige manier elkaar te ontmoeten: Samen Actief Meedoen! De gedachte “Meedoen is belangrijker dan winnen” staat hierbij centraal.

Als kinderen met veel verschillende beweegvormen experimenteren, houden ze langer plezier in het sporten, ontdekken ze beter waar hun sporttalent ligt en blijven ze vaker tot hoge leeftijd sporten. Met SAM willen we stimuleren dat kinderen tot tenminste 14 jaar aan sport en bewegen doen.

Sportbieb SAM

Sportbieb SAM is een opbergruimte voor sportmateriaal waar kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar sport- en spelmateriaal kunnen lenen. Bij elke sportbieb is ruimte voor de kinderen om met het sport/spel materiaal te kunnen sporten en spelen. Kinderen kunnen vrij spelen als de sportbieb open is, ook worden er verschillende activiteiten gedaan.

De sportbieb is bedoeld als stimulans voor kinderen om meer naar buiten te gaan, elkaar te ontmoeten, samen te spelen en zo ook actiever te zijn. De sportbieb is een mooie manier om kinderen in aanraking te brengen met de verschillende grondvormen van bewegen, door de diverse materialen en de gevarieerde activiteiten die daarnaast georganiseerd worden. Dit heeft een positieve bijdrage aan de brede motorische ontwikkeling van kinderen.

Kinderen kunnen gratis een pasje van de sportbieb ontvangen. Ze vullen daarvoor een formulier in zodat gegevens van het kind bij ons bekend zijn in geval van nood. In Rhenen zijn momenteel vier Sportbieb locaties.

Woensdag
– Van 14.30 – 15.30 uur. Achterberg, sportveld Schoneberg.
– Van 16.00 – 17.00 uur. Rhenen, Dr. Wallerstraat 1.

Donderdag
– Van 14.30 – 15.30 uur. Elst Bestegoed, Eierveld.
– Van 16.00 – 17.00 uur. Rhenen, Lijsterberg 113.

We zijn voor de Sportbieb altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om iets te doen in de wijk. Ben jij goed met kinderen, en/of heb je affiniteit met sport? (Diploma’s zijn niet nodig!) Zie je kansen om je steentje bij te dragen met je talenten? Neem dan gerust contact met ons op, dan kijken we of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Larissa Wattilete

SAM Schoolsport Olympiade

Dé sportdag voor alles basisscholen binnen de gemeente Rhenen. De Schoolsport Olympiade is bedoeld om basisschoolleerlingen (groepen 5, 6, 7 en 8) kennis te laten maken met verschillende sporten en zoveel mogelijk in contact te brengen met de lokale sportaanbieders. Het doel is het stimuleren van de breedtesport bij kinderen. Tijdens het evenement staat de gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” centraal.

Contactgegevens

Buurtsportcoach Gertjan van Burken

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk. Sporten kan je helpen met zowel je motorische als je sociaal-emotionele ontwikkeling. Door te sporten voel je je beter en het is ook gezellig om te doen! Soms is het financieel niet mogelijk om te sporten. Gelukkig bestaat het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFS&C) en kan je hiermee helpen. Het fonds is een landelijke organisatie waaraan heel veel Nederlandse gemeenten meewerken. En is zowel voor sportieve als cultuur activiteiten.

Het Jeugdfonds betaalt voor kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) de contributie voor de club of het lesgeld. En eventueel een bijdrage voor de spullen je nodig hebt, zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Je ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen. Dit wordt gedaan door een intermediair, een onafhankelijk tussenpersoon. Onze buurtsportcoaches zijn intermediairs voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Gertjan van Burken