Kinderen

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met bewegen! Samen Actief Meedoen = SAM! Het doel van SAM is stimuleren van sport en bewegen bij kinderen. Om jonge bewegers een goede basis te geven, is het van belang de sportontwikkeling zo breed mogelijk te houden.

Onder SAM verstaan wij verschillende mogelijkheden:

  • SAM Multisport Kids i.s.m. KV Arena
  • Sportbieb SAM
  • SAM Sportweek
  • SAM Schoolsport

Op deze manier stimuleren wij actief kinderen om te bewegen en om op een plezierige manier elkaar te ontmoeten: Samen Actief Meedoen! De gedachte “Meedoen is belangrijker dan winnen” staat hierbij centraal.

Als kinderen met veel verschillende beweegvormen experimenteren, houden ze langer plezier in het sporten, ontdekken ze beter waar hun sporttalent ligt en blijven ze vaker tot hoge leeftijd sporten. Met SAM willen we stimuleren dat kinderen tot tenminste 14 jaar aan sport en bewegen doen.

SAM Multisport Kids i.s.m. KV Arena

Lopen, rennen, balanceren, gooien, vangen, mikken. Met begeleiding van Korfbalvereniging Arena kunnen alle kinderen van 3 t/m 6 jaar meedoen met SAM Multisport Kids! Elke zaterdagochtend samen spelend sporten. Op zaterdag 28 augustus gaat SAM Multisport Kids weer van start. Jij doet toch ook mee!

Je kunt 3 gratis proeflessen volgen. Meer informatie of aanmelden voor een proefles: RianneKok369@hotmail.com.

Van april t/m juni en van september t/m oktober spelen en sporten wij op Sportpark Candia. Van november t/m maart gaan wij naar binnen bij Sporthal ‘t Gastland.

De SAM Multisport lessen motiveren kinderen om nog beter te bewegen en daagt hen uit door middel van verschillende manieren van bewegen. Onderzoek laat zien dat veel kinderen na hun 12e stoppen met sporten. Omdat ze uitgekeken zijn op die ene sport. Erg jammer, want uit de cijfers blijkt ook: blijven ze als jongere wél sporten dan is de kans heel groot dat ze een levenlang kiezen voor bewegen en dus langer actief en vitaal zullen zijn!

De voordelen:
1. Een brede lichamelijke en motorische opvoeding
2. Een brede sociale ontwikkeling
3. Focus op plezier in plaats van prestatie
4. Betere topsportprestaties en minder blessures
5. Jong geleerd is oud gedaan: hoge sportparticipatie vasthouden.

Met de lessen van SAM Multisport Kids leggen kinderen een basis voor een fit, positief en actief leven. Maak nu ook kennis met SAM!

Sportbieb SAM

Voldoende beweging, buitenspelen en elkaar zien is belangrijk, vooral nu. We houden ons aan de richtlijnen en willen je vragen om naar de Sportbieb in jouw buurt te komen. Zo beperken we het aantal reisbewegingen. Kinderen t/m 17 jaar zijn welkom. Bij veel animo zullen we het huidig aanbod uitbreiden. Neem hiervoor contact op met de buurtsportcoach.

Woensdag
– Van 14.30 – 15.30 uur. Achterberg, plein Willem Teellinckschool (in de wintermaanden in gymzaal van het Dorpshuis, in de zomervakantie op veldje Schoneveld).
– Van 16.00 – 17.00 uur. Rhenen, voetbalveldje Dr. Wallerstraat (gaat met slecht weer niet door).

Donderdag
– Van 14.30 – 15.30 uur. Elst, schoolplein Daltonschool & Het visnet (in de wintermaanden in de gymzaal van het Bestegoed, in de zomervakantie op het Eiveld)
– Van 16.00 – 17.00 uur. Rhenen, voetbalveldje Lijsterberg (met slecht weer in de gymzaal Lijsterberg).

Sportbieb SAM is een opbergruimte voor sportmateriaal waar kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (en nu tijdens de lockdown t/m 17 jaar) sport- en spelmateriaal kunnen lenen. Bij elke sportbieb is er ruimte voor de kinderen om met het sport/spel materiaal te kunnen sporten en spelen. Kinderen kunnen vrij spelen als de sportbieb open is, ook worden er verschillende activiteiten gedaan.

De sportbieb is bedoeld als stimulans voor kinderen om meer naar buiten te gaan, elkaar te ontmoeten, samen te spelen en zo ook actiever te zijn. De sportbieb is een mooie manier om kinderen in aanraking te brengen met de verschillende grondvormen van bewegen, door de diverse materialen en de gevarieerde activiteiten die daarnaast georganiseerd worden. Dit heeft een positieve bijdrage aan de brede motorische ontwikkeling van kinderen en natuurlijk aan de sociale ontwikkeling van kinderen!

In de gemeente Rhenen zijn twee soorten sportbiebs: op school en in de wijk. Kinderen in de wijk kunnen gratis een pasje van de sportbieb ontvangen. Ze vullen daarvoor een formulier in zodat gegevens van het kind bij ons bekend zijn in geval van nood. In Rhenen zijn momenteel vier Sportbieb locaties.

We zijn voor de Sportbieb altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om iets te doen in de wijk. Ben jij goed met kinderen, en/of heb je affiniteit met sport? (Diploma’s zijn niet nodig!) Zie je kansen om je steentje bij te dragen met je talenten? Neem dan gerust contact met ons op, dan kijken we of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Larissa Wattilete

SAM School Olympiade

Dé sportdag voor alles basisscholen binnen de gemeente Rhenen. De School Olympiade is bedoeld om basisschoolleerlingen (groepen 5, 6, 7 en 8) kennis te laten maken met verschillende sporten en zoveel mogelijk in contact te brengen met de lokale sportaanbieders. Het doel is het stimuleren van de breedtesport bij kinderen. Tijdens het evenement staat de gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” centraal.

Contactgegevens

Buurtsportcoach Wiebe Kets

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk. Sporten kan je helpen met zowel je motorische als je sociaal-emotionele ontwikkeling. Door te sporten voel je je beter en het is ook gezellig om te doen! Soms is het financieel niet mogelijk om te sporten. Gelukkig bestaat het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFS&C) en kan je hiermee helpen. Het fonds is een landelijke organisatie waaraan heel veel Nederlandse gemeenten meewerken. En is zowel voor sportieve als cultuur activiteiten.

Het Jeugdfonds betaalt voor kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) de contributie voor de club of het lesgeld. En eventueel een bijdrage voor de spullen je nodig hebt, zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Je ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen. Dit wordt gedaan door een intermediair, een onafhankelijk tussenpersoon. Onze buurtsportcoaches zijn intermediairs voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Contactgegevens
Buurtsportcoach Ryan Janssen