Actieplan 2022

Binnen het actieplan 2022 is er ook speciale aandacht voor het landelijke speerpunt ‘’vroeg en vaardig in bewegen’’. Overkoepelend geldt hierbij onze aanpak via ‘SAM’, waarbij kansen en mogelijkheden liggen om zoveel mogelijk kinderen vaardiger in bewegen te maken.

Visie SAM
SAM staat voor Samen Actief Meedoen. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met bewegen! Het doel van SAM is stimuleren van sport en bewegen bij kinderen. Om jonge bewegers een goede basis te geven, is het van belang de sportontwikkeling zo breed mogelijk te houden. Op deze manier stimuleren wij actief kinderen om te bewegen en om op een plezierige manier elkaar te ontmoeten. De gedachte “Meedoen is belangrijker dan winnen” staat hierbij centraal.

Als kinderen met veel verschillende beweegvormen experimenteren, houden ze langer plezier in het sporten, ontdekken ze beter waar hun sporttalent ligt en blijven ze vaker tot hoge leeftijd sporten. Met SAM willen we stimuleren dat kinderen tot tenminste 14 jaar aan sport en bewegen doen.

Onze werkwijze
Wij zijn actief binnen 4 domeinen in de gemeente Rhenen, namelijk: in de buurt, binnen het sociaal domein, het bewegingsonderwijs en in de sport. Binnen onze werkzaamheden staat de wens en het doel om onze inzet binnen projecten tijdelijk van aard te laten zijn centraal. Wij nemen vraaggericht het initiatief op en betrekken hier vooraf partners in. Samen pakken we fantastische initiatieven op die een mooie bijdrage leveren aan een gezond en gelukkig Rhenen.